Author Archives: admin

Sveučilišni udžbenik „Kemija i tehnologija šunki i pršuta“

Sveučilišni udžbenik „Kemija i tehnologija šunki i pršuta“ autora prof. dr. sc. Dragana Kovačevića prva je i jedinstvena znanstveno-stručna knjiga na nacionalnoj razini iz područja tehnologije proizvodnje, kvalitete i sigurnosti šunki i pršuta. Udžbenik je namijenjen studentima prehrambeno-tehnoloških, biotehnoloških, poljoprivrednih i veterinarskih fakulteta, znanstvenicima te stručnjacima u mesnoj industriji i proizvođačima pršuta i šunki na […]

The chemical composition and fatty acid composition of wild and farmed pheasants

The aim of this research was to determine chemical and fatty acid composition of pectoralis major muscle (Musculus pectoralis major) of wild and farmed pheasants (Phasianus colchicus sp. L.). The results of basic chemical composition did not show a statistically significant difference (p> 0.05). Analysed pheasant breast muscles contained 72 % of water, 0.5 – […]

Osnovni kemijski sastav i sastav masnih kiselina divljih i uzgojenih fazana

Cilj ovog istraživanja bio je odrediti osnovni kemijski sastav te sastav masnih kiselina prsnog mišića (Musculus pectoralis major) divljih i uzgojenih fazana (Phasianus colchicus sp. L.). Osnovni kemijski sastav nije pokazao statistički značajnu razliku (p>0,05). Prsni mišić fazana sadrži 72% vode, 0,5-0,7% masti, 26% proteina te 1,3 % pepela. Najzastupljenije masne kiseline su oleinska (C18:1), […]

Amount of nitrites and nitrates in meat products from the Croatian market

Nitrites and nitrates are food additives (preservatives) with wide application in the meat industry. They improve the quality, durability and safety of products, and, above all, inhibit the growth and reproduction of bacteria Staphylococcus aureus and Clostridium botulinum. There have been numerous attempts to reduce the use of nitrites in the meat industry due to […]

Količina nitrita i nitrata u mesnim proizvodima s hrvatskog tržišta

Aditivi (konzervansi) nitriti i nitrati imaju široku primjenu u mesnoj industriji jer poboljšavaju kvalitetu, trajnost i sigurnost proizvoda, posebice zbog inhibicije rasta i razmnožavanja bakterija Staphylococcus aureus i Clostridium botulinum. Zbog štetnog djelovanja nitrita na zdravlje ljudi te dokazanog kancerogenog djelovanja nitrozamina, upotreba nitrita u mesnoj industriji nastoji se smanjiti. U ovom istraživanju su, pomoću […]

Effects of sex and gonadectomy on quality of pork

The paper investigated differences between sexes and the effect of gonadectomy (castration and ovariectomy) on the amount and composition of fat, intensity of lipid peroxidation, activity of antioxidant enzymes and quality of meat associated with technological properties and chemical composition present in large lumbar muscle (m. Psoas major) samples of pigs after fattening. The research […]

Volatile aroma compounds of Cres lamb

The aim of this study pertaining to the research of specific volatile aroma compounds of lamb meat from Croatian sheep breeds and, in this regard, the potential impact of geographical area where animals were bred was to determine the volatile aroma compounds of Cres lamb. For this purpose, a GC-MS analysis of volatile aroma compounds […]

Fresh seafood consumption determinants and inventory satisfaction

The aim of this study was to describe the consumption of fresh seafood on the Zagreb market and to examine the importance of particular consumer preferences for fresh seafood, as well as to explore consumers’ attitudes towards fresh seafood and their satisfaction with seafood inventory. The results of the study were conducted on a sample […]

Obilježja potrošnje i zadovoljstvo ponudom svježih morskih plodova

Cilj ovog istraživanja bio je opisati potrošnju svježih morskih plodova na zagrebačkom tržištu, kao i ispitati važnost pojedinih obilježja pri izboru svježih morskih plodova, istražiti stavove potrošača prema svježim morskim plodovima, te zadovoljstvo ponudom. Rezultati istraživanja provedenog na uzorku od 100 potrošača svježih morskih plodova u Zagrebu su pokazali da se svježi morski plodovi konzumiraju […]

Isparljivi spojevi arome creske janjetine

U okviru istraživanja specifičnih isparljivih spojeva arome janjećeg mesa hrvatskih pasmina ovaca te u tom smislu mogućeg utjecaja zemljopisnog područja uzgoja, cilj ovog rada je bilo utvrditi isparljive sastojke arome creske janjetine. U tu svrhu izvršene su analize isparljivih spojeva toplinski obrađene creske janjetine na GC-MS (HS-SPME metoda), pri čemu je izolirano ukupno 76 isparljivih […]