Category Archives: Događanja

Utjecaj spola i gonadektomije na kakvoću svinjskoga mesa

U radu su istražene spolne razlike i utjecaj gonadektomije (kastracije i ovarijektomije) na količinu i sastav masti, intenzitet lipidne peroksidacije, aktivnost antioksidacijskih enzima te kakvoću mesa u smislu tehnoloških svojstava i kemijskog sastava u uzorcima velikog slabinskog mišića (M. psoas major) svinja po završetku tova. Istraživanje je provedeno na tovnim svinjama pasmine švedski landras. U […]

Financijska i perceptivna ocjena tvrtki iz mesne industrije

Mesna industrija vodeća je poddjelatnost prehrambene industrije s najvećim udjelom ostvarenih prihoda i zaposlenih radnika. U ovom sektoru u 2012. godini s različitim su financijskim uspjehom i zastupljenošću na tržištu poslovale 184 tvrtke. Cilj rada je višekriterijski usporediti i rangirati najveće tvrtke iz hrvatske mesne industrije. U tu je svrhu korištena višekriterijska metoda Analitički hijerarhijski […]