Category Archives: Originalni znanstveni rad

Osnovni kemijski sastav i sastav masnih kiselina divljih i uzgojenih fazana

Cilj ovog istraživanja bio je odrediti osnovni kemijski sastav te sastav masnih kiselina prsnog mišića (Musculus pectoralis major) divljih i uzgojenih fazana (Phasianus colchicus sp. L.). Osnovni kemijski sastav nije pokazao statistički značajnu razliku (p>0,05). Prsni mišić fazana sadrži 72% vode, 0,5-0,7% masti, 26% proteina te 1,3 % pepela. Najzastupljenije masne kiseline su oleinska (C18:1), […]

Količina nitrita i nitrata u mesnim proizvodima s hrvatskog tržišta

Aditivi (konzervansi) nitriti i nitrati imaju široku primjenu u mesnoj industriji jer poboljšavaju kvalitetu, trajnost i sigurnost proizvoda, posebice zbog inhibicije rasta i razmnožavanja bakterija Staphylococcus aureus i Clostridium botulinum. Zbog štetnog djelovanja nitrita na zdravlje ljudi te dokazanog kancerogenog djelovanja nitrozamina, upotreba nitrita u mesnoj industriji nastoji se smanjiti. U ovom istraživanju su, pomoću […]

Obilježja potrošnje i zadovoljstvo ponudom svježih morskih plodova

Cilj ovog istraživanja bio je opisati potrošnju svježih morskih plodova na zagrebačkom tržištu, kao i ispitati važnost pojedinih obilježja pri izboru svježih morskih plodova, istražiti stavove potrošača prema svježim morskim plodovima, te zadovoljstvo ponudom. Rezultati istraživanja provedenog na uzorku od 100 potrošača svježih morskih plodova u Zagrebu su pokazali da se svježi morski plodovi konzumiraju […]

Isparljivi spojevi arome creske janjetine

U okviru istraživanja specifičnih isparljivih spojeva arome janjećeg mesa hrvatskih pasmina ovaca te u tom smislu mogućeg utjecaja zemljopisnog područja uzgoja, cilj ovog rada je bilo utvrditi isparljive sastojke arome creske janjetine. U tu svrhu izvršene su analize isparljivih spojeva toplinski obrađene creske janjetine na GC-MS (HS-SPME metoda), pri čemu je izolirano ukupno 76 isparljivih […]

Sastav masnih kiselina tradicionalnih hrvatskih i slovenskih suhomesnatih proizvoda

Cilj ovog rada bio je istražiti sastav masnih kiselina tradicionalnih suhomesnatih proizvoda iz Hrvatske i Slovenije. Uz analize osnovnih kemijskih parametara šest vrsta tradicionalnih suhomesnatih proizvoda (tri iz Hrvatske i tri iz Slovenije), analiziran je i uspoređen sastav masnih kiselina s obzirom na skupine zasićenih (SFA), mononezasićenih (MUFA) i polinezasićenih (PUFA) masnih kiselina, kao i […]