Prvi hrvatski časopis “MESO” pokrenut je u rujnu 1999. god. Razlog pokretanja časopisa jest višenamjenski, za one koji površno znaju nešto o mesu i ribi časopis ima edukativan cilj, a za one

kojima je to profesija služi kao dodatak njihovu znanju.

S obzirom na komparativne prednosti te neiskorištene potencijale Republike Hrvatske u svim granama stočarstva, peradarstva i ribarstva uz zabrinjavajuće podatke o proizvodnji a poglavito o

uvozu i izvozu, vjerujemo kako će časopis “MESO” sadržajno i tematski uspjeti pružiti dovoljno informacija za razvoj iste djelatnosti, kako malim obiteljskim gospodarstvima, mesarima, malim,

srednjim i velikim proizvođačima mesa.

Časopis MESO ove godine slavi 19. godinu kontinuiranog izlaženja. Na domaćem tržištu jedini je relevantni časopis po pitanju tehnologije i sigurnosti mesa. Časopis se, također, sve više usmjerava na europsko tržište te je sve veći broj naših pretplatnika.  Zahvaljujući promociji časopisa na eminentnim europskim sajmovima, povećava se i zastupljenost časopisa među europskim tvrtkama i europskoj akademskoj zajednici.

Časopis izlazi u 6 brojeva godišnje te se distribuira putem pretplate na tržište Republike Hrvatske, kao i u sve susjedne zemlje Europske unije. Putem citiranja i referiranja u najpoznatijim svjetskim bazama, časopis je dostupan i izvan Europe.

Stalne rubrike su iz HPA-e, iz HAH-a, Nutricionizam, Prehrambeni aditivi, Tehnologija mesa, Riba kao hrana, Certificiranje proizvoda, Iz literature i prakse, Događanja,  Sajmovi, Skupovi…

Časopis MESO prezentirat će se na svim najznačajnijim sajmovima i skupovima u RH , kao i u regiji poput onog u Novom Sadu i Radgoni te i u EU na svim značajnIjim sajmovima poput: INTERPACK, TUTTO FOOD, ANUGA, MEFA..

U 2017. godini je, također, planirana  prezentacija časopisa MESO na sljedećim sajmovima:

INTERPACK– Düsseldorf (04.-10.05.2017.)

TUTTO FOOD – Milano (08.-11.05.2017.)

ANUGA –Köln ( 07.-11.10.2017.)

MEFA – Basel (18.-22.11.2017.)

 

alimentaria_logo Usda ScienceDirect Min-polj-sum-vodgosp IA-FoodProtection Fleisch-wirtchaft eurocarne vef


 

TEME KOJE POKRIVA ČASOPIS

Časopis”MESO” prati najvažnija domaća i strana dostignuća industrije mesa pa na svojim stranicama obuhvaća priloge iz stočarstva, peradarstva, ribarstva kao i egzotičnog mesa.
Svaki broj prezentira se u dva dijela.

Prvi dio donosi aktualne teme iz legislative, tehnologije, literature i prakse, te donosi pregled događanja i prezentira novosti, proizvode i usluge naših i stranih poznatih i priznatih tvrtki. Stalne rubrike su iz HPA-e, iz HAH-a, Prehrambeni aditivi, Tehnologija mesa, Dezinfekcija i dezinficijensi, Ribe našeg mora, Iz literature i prakse, događanja; sajmovi, skupovi i drugo.
Drugi dio, znanstveno-stručni dio uključuje promicanje iz područja higijene i tehnologije mesa i ribe u skladu sa suvremenim tehnološkim procesima i trendovima proizvodnje i kontrole u skladu sa zahtjevima tržišta i interesima potrošača. Teme se obrađuju na znanstvenoj, stručnoj i popularnoj razini. Svi radovi objavljuju se na hrvatskom i engleskom te sažeci na talijanskom, njemačkom i španjolskom.

Časopis je u proteklom razdoblju doživio znatne promjene i stekao značajne reference kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Od 2004. godine časopis se referira putem: CAB Abstracts, Zoological Records, Food Science And Technology Abstracts, Global Health i EBSCO Publishing, pa je sada časopis dostupan u svim europskim zemljama, kao i u SAD- u i Australiji.

 


DINAMIKA IZLAŽENJA ČASOPISA

Časopis”MESO” izlazi dvomjesečno, dakle šest redovnih godišnjih izdanja.
Dinamika izlaženja časopisa MESO kroz godinu:
Broj 1. Veljača
Broj 2. Travanj
Broj 3. Lipanj
Broj 4. Kolovoz
Broj 5. Listopad
Broj 6. Prosinac

“MESO” se tiska u punom coloru.
Časopis se distribuira na području Republike Hrvatske i u svim susjednim zemljama te se na bazi razmjene i pretplate čita i u većim europskim zemljama kao i u najrazvijenijim zemljama svijeta.
Godišnja pretplata ili 6 brojeva iznosi 400,00 kn,
a za inozemstvo 70 EUR-a

 

Časopis se financira prodajom putem pretplate, oglašavanjem i potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

IBAN CODE: HR3823600001101905427

SWIFT CODE: Zabahr2x

Tel./Fax:

++385 (0)1 231 60 60

++385 (0)1 231 60 50

e-mail: meso(at)meso.hr