Prvi hrvatski časopis “MESO” pokrenut je u rujnu 1999. god. Razlog pokretanja časopisa jest višenamjenski, za one koji površno znaju nešto o mesu i ribi časopis ima edukativan cilj, a za one kojima je to profesija služi kao dodatak njihovu znanju.

S obzirom na komparativne prednosti te neiskorištene potencijale Republike Hrvatske u svim granama stočarstva, peradarstva i ribarstva uz zabrinjavajuće podatke o proizvodnji a poglavito o uvozu i izvozu, vjerujemo kako će časopis “MESO” sadržajno i tematski uspjeti pružiti dovoljno informacija za razvoj iste djelatnosti, kako malim obiteljskim gospodarstvima, mesarima, malim, srednjim i velikim proizvođačima mesa.

Časopis MESO ove godine slavi 21. godinu kontinuiranog izlaženja. Na domaćem tržištu jedini je relevantni časopis za popularizaciju znanosti po pitanju tehnologije i sigurnosti mesa. Časopis se, također, sve više usmjerava na europsko tržište. Zahvaljujući promociji časopisa na eminentnim europskim sajmovima, povećava se i zastupljenost časopisa među europskim tvrtkama i europskoj akademskoj zajednici.

Časopis izlazi u 6 brojeva godišnje te se distribuira putem pretplate na tržište Republike Hrvatske, kao i u sve susjedne zemlje Europske unije. Putem citiranja i referiranja u najpoznatijim svjetskim bazama, časopis je dostupan i izvan Europe. Časopis MESO financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Svake godine časopis MESO prezentiramo na svim najznačajnijim sajmovima i skupovima u RH i regiji.

U 2019. godini časopis MESO prezentirat će se na svim najznačajnijim sajmovima i skupovima u RH:

·         Dani hrvatskog pršuta u Zagrebu, Hrvatska

·         Nacionalni sajam pršuta i suhomesnatih proizvoda s međunarodnim sudjelovanjem

·         Novosadski sajam, Novi sad, Srbija

·         Internacionalni prehrambeno-poljoprivredni sajam „AGRA“ – Gornja Radgona, Slovenija

·         Međunarodni festival pršuta Drniš, Hrvatska

·         Internacionalni sajam pršuta ISAP, Tinjan, Hrvatska

Također ćemo predstaviti časopis na međunarodnim događanjima:

·         EMPACK SWITZERLAND, Zürich (10. – 11. travnja)

·         IFFA, Frankfurt am Main (04. – 09. svibanja)

·         Tutto Food, Milano (0.6 – 0.9 svibanja)

·          ANUGA, Köln (05. – 09. listopada)

 

alimentaria_logo Usda ScienceDirect Min-polj-sum-vodgosp IA-FoodProtection Fleisch-wirtchaft eurocarne vef


 

TEME KOJE POKRIVA ČASOPIS

Časopis”MESO” prati najvažnija domaća i strana dostignuća industrije mesa pa na svojim stranicama obuhvaća priloge iz stočarstva, peradarstva, ribarstva kao i egzotičnog mesa.

Svaki broj prezentira se u dva dijela.

Prvi dio donosi aktualne teme iz legislative, tehnologije, literature i prakse te donosi pregled događanja i prezentira novosti, proizvode i usluge naših i stranih poznatih i priznatih tvrtki. Stalne rubrike su Nutricionizam, Važno je znati, Certificiranje proizvoda, Meso Istre, Ambalaža i pakiranje, Prehrambeni aditivi i začini, Tradicionalna jela, Iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Novosti na tržištu, Događanja, Sajmovi, Skupovi, Radionice i drugo.

Drugi dio, znanstveno-stručni dio uključuje promicanje iz područja higijene i tehnologije mesa i ribe u skladu sa suvremenim tehnološkim procesima i trendovima proizvodnje i kontrole u skladu sa zahtjevima tržišta i interesima potrošača. Teme se obrađuju na znanstvenoj, stručnoj i popularnoj razini. Svi radovi objavljuju se na hrvatskom i engleskom te sažeci na talijanskom, njemačkom i španjolskom.

Časopis je u proteklom razdoblju doživio znatne promjene i stekao značajne reference kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Od 2004. godine časopis se referira putem: CAB Abstracts, Ulrichsweb, Central and Eastern European Online Library, Food Science And Technology Abstracts, Global Health i EBSCO Publishing, pa je sada časopis dostupan u svim europskim zemljama, kao i u SAD- u i Australiji.


 

DINAMIKA IZLAŽENJA ČASOPISA u 2019. godini
Časopis”MESO” izlazi dvomjesečno, dakle šest redovnih godišnjih izdanja:

Br. 1 veljača
Br. 2 travanj
Br. 3 svibanj
Br. 4 srpanj
Br. 5 listopad
Br. 6 prosinac

“MESO” se tiska u punom coloru.
Časopis se distribuira na području Republike Hrvatske i u svim susjednim zemljama te se na bazi razmjene i pretplate čita i u većim europskim zemljama kao i u najrazvijenijim zemljama svijeta.
Godišnja pretplata ili 6 brojeva iznosi 400,00 kn,
a za inozemstvo 70 EUR-a

 

Časopis se financira prodajom putem pretplate, oglašavanjem i potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

IBAN CODE: HR3823600001101905427

SWIFT CODE: Zabahr2x

Tel:

++385 (0)91 7919 618

++385 (0)1 231 60 50

e-mail: meso(at)meso.hr