Sadržaj toksičnih metala makro i mikroelemenata u mesu brojlera ovisno od izvora masti obroka

Cilj ovog istraživanja je određivanje sadržaja toksičnih metala, makro i mikroelemenata prisutnih u potkožnom i bubrežnom masnom tkivu, mišićnom crvenom i bijelom mesu, ovisno o vrsti masti koja je korištena za omašćivanje hrane za tov brojlera. U radu su ispitivani uzorci dvije skupine brojlera.

Prva skupina Cobb 500 hibrida (60 brojlera) hranjena je koncentratnim smjesama uz dodatak 3% sojinog ulja. Druga skupina, također Cobb 500 hibrida (60 brojlera), hranjena je identičnim koncentratnim smjesama u koje je dodavano 3% goveđeg loja. Od prvog do 16. dana brojleri su hranjeni starter smjesom, a od 17. do 42. dana finišer smjesom.

Za analizu je uzeto potkožno i bubrežno masno tkivo te mišićno crveno i bijelo meso brojlera. Uzorci su uzeti metodom slučajnog odabira. Prosječan sadržaj toksičnih metala kadmija (Cd) i olova (Pb) u masnom tkivu, mišićnom crvenom i bijelom mesu brojlera koji su hranjeni hranom omašćenom sojinim uljem iznosila je 0,016 mg/kg i 0,038 mg/kg; 0,013 mg/kg i 0,097 mg/kg; 0,010 mg/kg i 0,095 mg/kg. Masno tkivo, mišićno crveno i bijelo meso brojlera koji su hranjeni hranom omašćenom goveđim lojem imali su vrijednosti 0,015 mg/kg i 0,013
mg/kg; 0,010 mg/kg i 0,008 mg/kg, 0,009 i 0,038 mg/kg.

Najveći se sadržaj kalija (K), natrija (Na), magnezija (Mg), bakra (Cu), mangana (Mn) i željeza (Fe) nalazio u masnom tkivu brojlera koji su hranjeni hranom omašćenom goveđim lojem, srednja vrijednost je iznosila: 603 mg/kg, 215 mg/kg, 64 mg/kg, 0,031 mg/kg, 0,081 mg/kg, odnosno 26,08 mg/kg. Sadržaj cinka (Zn), kod ispitivanih uzoraka, kretao se od najveće vrijednosti koju je imalo mišićno crveno meso oba tretmana, a grupa brojlera koja je hranom dobivala goveđi loj imala je veću vrijednost koja je iznosila 15,54 mg/kg.

Vrijednosti toksičnih metala, makro i mikroelemenata u uzorcima potkožnog i bubrežnog masnog tkiva, mišićnog crvenog i bijelog mesa brojlera nisu utvrđene u nedozvoljenim količinama ni u jednom od navedenih tretmana hranidbe. Veći je sadržaj toksičnih metala u uzorcima čija je hrana omašćena sa sojinim uljem u odnosu na uzorke čija je hrana omašćena goveđim lojem. Sadržaj mikroelemenata masnog tkiva, mišićnog crvenog i bijelog mesa pokazuje da je grupa brojlera koja je hranom dobivala goveđi loj postigla veće vrijednosti u odnosu na grupu koja je hranom dobivala sojino ulje.

Mr. sc. Samira Dedić, prof. dr. sc. Halid Makić, dr. sc. Selma Čorbo, dr.sc. Huska Jukić

CIJELI ČLANAK

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.