Meso 1/2014.

Časopis Meso, br.1 , Siječanj i Veljača 2014.

SKU: 012014 Kategorija:

Opis

ZNANSTVENI RAD
Držaić, V., B. Mioč, I. Baričević
Utjecaj tjelesne mase pri klanju na neke mesne odlike romanovske janjadi u Hrvatskoj

ZNANSTVENI RAD
Cvrtila Fleck, Ž., A. M. Večkovec, D. Špoljarić, G. Mršić, S. Srečec, K. Špiranec, D.Mihelić, B. Njari, L. Kozačinski, M. Popović
Kemijska ocjena kakvoće mesa podrijetlom od svinja cijepljenih pokusnim dvovaljanim cjepivom protiv kolidijareje i kolienterotoksemije

PREGLEDNI RAD
Vukšić, N., M. Šperanda, A. Gross Bošković, M. Pavić, M. Đidara
Teški metali u mesu divljači

PREGLEDNI RAD
Aldin Dugonjić,A., N. Uršulin-Trstenjak, S. Šušnić, D. Levanić
Primjena zahtjeva halal norme HRN BAS 1049:2010 u klaonici krupne stoke

STRUČNI RAD
Krvavica, M., J. Đugum
Soljenje / salamurenje – neizbježan tehnološki postupak u preradi mesa