Meso 1/2016.

Časopis Meso, br.1, siječanj i veljača 2016.

SKU: 012016 Kategorija:

Opis

AKTUALNO

Stanje i trendovi u sektorima proizvodnje mesa peradi i konzumnih jaja u periodu od 2006. do 2015.
Nutricionizam: Šunka

Važno je znati: Organoleptički pokazatelji kvalitete mesa

Certificiranje proizvoda: Certfikacija Dalmatinskog pršuta ZOZP

Prehrambeni aditivi i začini: Bosiljak

Iz literature i prakse: Uloga kokošjih jaja u prehrani ljudi

Riba našeg mora: Gira oštrulja

Iz HPA: Jaja hrvatskih farmi

Iz HAH
EFSA: najnovija znanstvena otkrića o materijalima u dodiru s hranom
HAH: Istraživanje kvalitete hrane

EFSA i ECDC objavili Skupno izvješće Europske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima
zoonoza i izbijanjima bolesti koje se prenose hranom za 2014. godinu

DOGAĐANJA
Sinj – sajam pršuta
Salamijada

 

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Pleadin, J., L. Demšar, T. Polak, A. Vulić, T. Lešić, D. Kovačević
Sastav masnih kiselina tradicionalnih hrvatskih i slovenskih suhomesnatih proizvoda

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Krvavica, M., J. Rogošić, I. Vnučec, T. Jug, J. Đugum, N. Marušić Radovčić
Isparljivi spojevi arome creske janjetine

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Cvrtila Fleck, Ž., I. Žura Žaja, L. Kozačinski, N. Poljičak-Milas, A. Shek-Vugrovečki, M. Kardum,
D. Marenčić, H. Brzica, J. Šuran, N. Mačešić, B. Njari, M. Šimpraga, S. Milinković-Tur
Utjecaj spola i gonadektomije na kakvoću svinjskoga mesa

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Dedić,S., S. Čorbo, H. Makić, H. Jukić
Sadržaj toksičnih metala makro i mikroelemenata u mesu brojlera ovisno od izvora masti obroka

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Faletar, I., M. Cerjak, D. Kovačić
Obilježje potrošnje i zadovoljstvo ponudom svježih morskih plodova