Meso 2/2014.

Časopis Meso, br.2 , Ožujak i Travanj 2014.

SKU: 022014 Kategorija:

Opis

ZNANSTVENI RAD
Vulić, A. N. Perši, N. Vahčić, B. Hengl, A. Gross-Bošković, M. Jurković, D. Kovačević, J. Pleadin
Procjena moguće izloženosti okratoksinu A putem konzumacije kontaminiranih mesnih proizvoda

ZNANSTVENI RAD
Kaić, A., B. Mioč, A. Kasap, L. Živković
Utjecaj spola, tjelesne mase pri klanju i proizvodne sezone na fizikalno-kemijska svojstva mesa janjadi ličke pramenke

ZNANSTVENI RAD
Marenčić, D., I. Pušić, L. Kozačinski3, B. Njari, S. Milinković Tur, Ž. Cvrtila Fleck
Utjecaj dodatka selena u hrani i smrzavanja na tehnološka svojstva mesa brojlera

ZNANSTVENI RAD
A. Vrbić, N. Bilandžić, Đ. Božić, B. Solomun Kolanović, I. Varenina
Određivanje kinolona u uzorcima mesa upotrebom ELISA metode

PREGLEDNI RAD
Kovačević, D., J. Pleadin, K. Mastanjević, J. Frece
Opasnosti od površinske kontaminacije plijesnima u tradicionalnoj
proizvodnji kulena – neizbježan tehnološki postupak u preradi mesa