Meso 2/2017.

Časopis Meso, br 2, ožujak i travanj 2017.

SKU: 22017 Kategorija:

Opis

AKTUALNO

Pršut iz Slavonije
Slavonska šunka

MESO ISTRE
Proizvodnja mesa s ciljem zaštite prirode i okoliša – zašto nam je to tako teško shvatiti i prihvatiti?

NUTRICIONIZAM
Perad

VAŽNO JE ZNATI
Upotreba klora u borbi protiv bakterija roda Salmonella i Campylobacter

IZ HPA
Jaja hrvatskih farmi

IZ HAH-A
Pojava salmoneloze u većem broju zemalja – broj prijavljanih slučajeva u naglom padu
Čitajte deklaracije na hrani

PREHRAMBENI ADITIVI I ZAČINI
Luk

RIBA KAO HRANA
Bakalar

DOGAĐANJA
Klaster hrvatskog pršuta
Međunarodni sajam “S klobasicom u EU”

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
M.Krvavica, Jelić M., A.Velić, A.Križanac, J.Gajdoš Kljusurić

Učinak različitih tehnoloških postupaka i kvalitete sirovine na fizikalna svojstva i oksida-
tivni status dalmatinske pancete

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Fabijanec T., Marenčić D., T.Jelen, L.Kozačinski, Ž.Cvrtila

Analiza parametara kakvoće junećih polovica s obzirom na pasminu i spol

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Faletar I., M.Cerjak, M.Tomić

Povjerenje potrošača u prodajne kanale svježeg mesa

KONGRESNO PRIOPĆENJE
A.Pejnović, B.Njari

Značaj ehinokokoze u javnom zdravstvu

STRUČNI RAD
Senčić Đ., D.Samac

Zdravstvena vrijednost i dizajniranje kvalitete jaja u prehrani ljudi