Meso 5/2016.

Časopis Meso, br 5, rujan i listopad 2016.

SKU: 052016 Kategorija:

Opis

AKTUALNO
Međimursko Meso z tiblice
Usporedba ekološki i industrijski uzgojenog mesa
Toksične tvari u dimljenom mesu
Certificiranje Paške i Ličke janjetine
IZ HPA
Projekt GrassCroatia
Kup mladih uzgajivača
IZ HAH
PREHRAMBENI ADITIVI I ZAČINI Majoran (Mažuran)
RIBA NAŠEG MORA Volak
DOGAĐANJA
Ninska šokolijada
Međunarodni sajam pršuta Drnišu
AGRA – Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrane

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Senčić, Đ, D. Samac
Konformacija i kompozicija polovica te kvaliteta mesa od crnih slavonskih svinja niže i
više razine mesnatosti

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Krvavica, M., M. Jelić, A. Velić, M. Lučin, J. Gajdoš Kljusurić
Fizikalna svojstva i oksidativni status dalmatinske pečenice proizvedene u različitim
tehnološkim uvjetima

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Hasnaš, I., L. Kozačinski, B. Njari, J. Pleadin, M. Zadravec, M. Mitak, Ž. Cvrtila
Kvaliteta i održivost kosane masti

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Prišenk, J., I. Grgić, M. Zrakić J. Turk , K. Pažek
Obilježja vrijednosnih lanaca hrane: studija slučaja u Sloveniji

PREGLEDNI RAD
Pleadin J., D. Kovačević
Kemijske opasnosti u mesu i mesnim proizvodima u prehrambenom lancu od farme do
potrošača