Meso 5/2017.

Časopis Meso, br 5, rujan i listopad 2017.

SKU: 52017 Kategorija:

Opis

AKTUALNO – Burger fest, Zagreb

NUTRICIONIZAM Gljive kao zamjena za meso

VAŽNO JE ZNATI Bio-akumulativni toksikanti u mesu

CERTIFICIRANJE PROIZVODA Zaštićeni mesni proizvodi

MESO ISTRE

Uloga regionalne samouprave u razvoju i zaštiti
mesa i mesnih proizvoda vezanih uz hrvatske regije
PREHRAMBENI ADITIVI I ZAČINI Lovorov list
IZ HPA-a Održana 68. godišnja konferencija EAAP-a
RIBA KAO HRANA Morsko jaje

DOGAĐANJA
Održana Šokolijada u Ninu
Concluding report from 55th International agricultural and food fair AGRA
4.Međunarodni Festival pršuta Drniš

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Krvavica, M., V. Milak
Hlapivi spojevi arome dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim
uvjetima

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
M. Lušnic Polak, N. Pavlovič
Optimizacija teksturalnih parametara pašteta od svinjetine uz dodatak različitih vrsta
škroba i tipova brašna

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Poljanec, I., N. Vahčić, G. Krešić, S. Kolarić Kravar, N. Kudumija, J. Pleadin
Alergeni u mesnim proizvodima s hrvatskog tržišta

PREGLEDNI RAD
Sterniša M., J. Mraz, S. Smole Možina
Šaran – još neiskorišteni potencijal

STRUČNI RAD
Senčić, Đ., D. Samac, Z. Antunović, D. Galović
Proizvodnost kokoši i kvaliteta jaja iz ekološkoga i konvencionalnoga (podnog) sustava držanja

STRUČNI RAD
Uršulin-Trstenjak, N., A. Dugonjić, D. Levanić, S. Šušnić, V. Šušnjić
Proizvodnja sudžuka primjenom norme HRN BAS 1049:210