Meso 6/2017.

Časopis Meso, br 6, studeni i prosinac 2017.

SKU: 52017-1 Kategorija:

Opis

NUTRICIONIZAM
Božične pečenke

KULTURA PREHRANE
Kulinarske i nutricionističke radionice

CERTIFICIRANJE
Zaštićeno Međimursko meso ‘z tiblice
CROATIASTOČAR Mesni proizvodi u EU i RH u 2016.

MESO ISTRE
Meso i mesni proizvodi od mesa istarske ovce – nova gastronomska mogućnost Istre ?
VAŽNO JE ZNATI Nalaz fipronila u mesu
IZ LITERATURE I PRAKSE Podesnost svinjskih trupova i mesa za preradu
ADITIVI I ZAČINI Vrijeme je kolinja… Kako proizvesti domaće kobasice?
RIBA KAO HRANA Tradicionalni recepti

DOGAĐANJA
Anuga 2017.
Održan ISAP Tinjan 2017.

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Lešić, T., G. Krešić, S. Kolarić Kravar, J. Pleadin
Nutritivna kvaliteta masti industrijskih kobasica

PRETHODNO PRIOPĆENJE
Smajlović, A., Z. Maksimović, M. Rifatbegović, M. Smajlović, E. Članjak, I. Mujezinović
Utvrđivanje prisustva gljivica Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus u goveđem suhom
mesu…

PRETHODNO PRIOPĆENJE
L. Kozačinski, M. Šimpraga, A. Shek Vugrovečki, B. Njari, Ž. Cvrtila
Kvaliteta mesnih pripravaka od janjećeg mesa…

STRUČNI RAD
Senčić, Đ., Samac, D.
Genotipovi svinja za proizvodnju tradicionalnih trajnih mesnih proizvoda…

ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
M. Lušnic Polak, A. Kuhar, L. Demšar, T. Polak
Učinak različitih vrsta dima na senzorni profil hrenovki …