U časopisu MESO se objavljuju originalni znanstveni radovi, pregledni članci, kratka priopćenja, prethodna priopćenja, stručni radovi, autorski pregledi, te izlaganja sa stručnih i znanstvenih skupova, kao i drugi tematski prihvatljivi članci na hrvatskom i engleskom jeziku. Rukopisi dostavljeni u časopis se razmatraju u Uredništvu kako bi se utvrdila njihova prihvatljivost za objavljivanje u časopisu, a potom se upućuju na recenziju kod dvoje recenzenata. Objava radova u časopisu MESO se ne naplaćuje.

Upute za autore

Upute za recenzente