Prvi hrvatski časopis “MESO” pokrenut je u rujnu 1999. god. Razlog pokretanja časopisa jest višenamjenski; za one koji površno znaju nešto o mesu i ribi časopis ima edukativan cilj, a za one kojima je to profesija služi kao dodatak njihovu znanju.

Časopis MESO ove godine slavi 23. godinu kontinuiranog izlaženja. Na domaćem tržištu jedini je relevantni časopis za popularizaciju znanosti po pitanju tehnologije i sigurnosti mesa. Časopis MESO usmjeren je i na tržište Europske Unije. Zahvaljujući promociji časopisa na eminentnim europskim sajmovima, zadnjih godina povećana je zastupljenost časopisa među europskim tvrtkama i europskoj akademskoj zajednici.

Časopis izlazi u 6 brojeva godišnje te se distribuira putem pretplate na tržište Republike Hrvatske, kao i u sve susjedne zemlje Europske unije. Putem citiranja i referiranja u najpoznatijim svjetskim bazama, časopis je dostupan i izvan Europe. Časopis MESO financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

Image result for ministarstvo znanosti i obrazovanja logo

 

TEME KOJE POKRIVA ČASOPIS

Časopis”MESO” prati najvažnija domaća i strana dostignuća industrije mesa.

Svaki broj prezentira se u dva dijela.
Popularizacija znanosti i znanstveno-stručni dio.

Prvi dio donosi aktualne teme iz legislative, tehnologije, literature i prakse te donosi pregled događanja i prezentira novosti, proizvode i usluge naših i stranih poznatih i priznatih tvrtki. Stalne rubrike su: Aktualno, Nutricionizam, Važno je znati, Certificiranje proizvoda, Meso Istre, Ambalaža i pakiranje, Začini i aditiv, Hranidba, Mjere sanitacije, Iz literature i prakse, Događanja, Sajmovi, Radionice i drugo. Radovi se ne recenziraju jer su namijenjeni široj javnosti u svrhu popularizacije znanosti.

Drugi dio, znanstveno-stručni dio uključuje promicanje iz područja higijene i tehnologije mesa i ribe u skladu sa suvremenim tehnološkim procesima i trendovima proizvodnje i kontrole u skladu sa zahtjevima tržišta i interesima potrošača. Teme se obrađuju na znanstvenoj, stručnoj i popularnoj razini. Svi radovi objavljuju se na hrvatskom i engleskom te sažeci na talijanskom, njemačkom i španjolskom s ciljem popularizacije domaćih znanstvenih postignuća i izvan RH.

Časopis je u proteklom razdoblju doživio znatne promjene i stekao značajne reference kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Od 2004. godine časopis se referira putem: CAB Abstracts, Ulrichsweb, Central and Eastern European Online Library, Food Science And Technology Abstracts, Global Health i EBSCO Publishing, pa je sada časopis dostupan u svim europskim zemljama, kao i u SAD- u i Australiji.

DINAMIKA IZLAŽENJA ČASOPISA u 2021. godini
Časopis”MESO” izlazi dvomjesečno, dakle šest redovnih godišnjih izdanja:

Br. 1 veljača
Br. 2 travanj
Br. 3 svibanj
Br. 4 srpanj
Br. 5 listopad
Br. 6 prosinac

“MESO” se tiska u punom coloru.
Časopis se distribuira na području Republike Hrvatske i u svim susjednim zemljama te se na bazi razmjene i pretplate čita i u većim europskim zemljama kao i u najrazvijenijim zemljama svijeta.
Godišnja pretplata ili 6 brojeva iznosi 400,00 kn,
a za inozemstvo 70 EUR-a

 

Časopis se financira prodajom putem pretplate, oglašavanjem i potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Tel:

++385 (0)91 7919 698

++385 (0)1 231 60 60

e-mail: meso(at)meso.hr