Časopis “MESO”, prvi hrvatski časopis o mesu, pokrenut je u rujnu 1999. god. u namjeri objavljivanja znanstvenih i stručnih sadržaja koji se odnose na veoma široko područje sigurnosti i kakvoće mesa i mesnih proizvoda. To uključuje promicanje spoznaja iz područja higijene i tehnologije mesa u skladu sa suvremenim tehnološkim procesima i trendovima proizvodnje i kontrole u skladu sa zahtjevima tržišta i interesima potrošača. To se prije svega odnosi na sprečavanje uzročnika svih oblika bolesti koje se prenose hranom, kontrolu sirovine, tehnološki proces proizvodnje, promet, te pripremu sve do stola konzumenta. Uključuje i sve uzročnike onečišćenja hrane (mikrobiološke, kemijske i fizikalne), kontrolu tehnološkog procesa proizvodnje, postupke konzerviranja, ocjenu kakvoće te utjecaj na stanje okoliša i ukupno unapređenje prehrambene industrije. Teme se obrađuju sa znanstvene, stručne i popularne razine.

Časopis izlazi dvomjesečno u 6 brojeva, te se financira prodajom putem pretplate, oglašavanjem i potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Radovi objavljeni u “Mesu” redovito se referiraju u sljedećim bazama podataka: CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, Global Health i Ulrichsweb. Časopis se distribuira putem EBSCO Publishing.

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, jednostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1999

Učestalost izlaženja (godišnje): 6

Područja pokrivanja: Veterinarska medicina; Biotehnologija; Prehrambena tehnologija

TEME KOJE POKRIVA ČASOPIS

Časopis”MESO” prati najvažnija domaća i strana dostignuća industrije mesa.

Svaki broj prezentira se u dva dijela.
Popularizacija znanosti i znanstveno-stručni dio.

Prvi dio donosi aktualne teme iz legislative, tehnologije, literature i prakse te donosi pregled događanja i prezentira novosti, proizvode i usluge naših i stranih poznatih i priznatih tvrtki. Stalne rubrike su: Aktualno, Nutricionizam, Važno je znati, Certificiranje proizvoda, Meso Istre, Ambalaža i pakiranje, Začini i aditiv, Hranidba, Mjere sanitacije, Iz literature i prakse, Događanja, Sajmovi, Radionice i drugo. Radovi se ne recenziraju jer su namijenjeni široj javnosti u svrhu popularizacije znanosti.

Drugi dio, znanstveno-stručni dio uključuje promicanje iz područja higijene i tehnologije mesa i ribe u skladu sa suvremenim tehnološkim procesima i trendovima proizvodnje i kontrole u skladu sa zahtjevima tržišta i interesima potrošača. Teme se obrađuju na znanstvenoj i stručnoj razini. Prispjeli rukopisi podliježu recenziji. Svi radovi objavljuju se na hrvatskom ili engleskom jeziku te sažeci na talijanskom, njemačkom i španjolskom s ciljem popularizacije domaćih znanstvenih postignuća i izvan RH.

Objava članka u časopisu “MESO”, prvom hrvatskom časopisu o mesu, kao recenziranom časopisu, ključna je u razvoju koherentne i uvažene mreže znanja. Stoga se cjeloviti tekstovi članaka objavljenih u ovom časopisu mogu besplatno koristiti u osobne i obrazovne svrhe uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. U komercijalne svrhe niti jedan dio ovog časopisa ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvom, elektroničkim ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji sustav informacija i pretraživanja, bez pismenog dopuštenja izdavača.

Uredništvo časopisa “MESO” zadržava pravo stilske prilagodbe članaka u časopisu. Izdavač ne snosi odgovornost za stavove iz objavljenih članaka.

DINAMIKA IZLAŽENJA ČASOPISA u 2023. godini
Časopis”MESO” izlazi dvomjesečno, dakle šest redovnih godišnjih izdanja:

Br. 1 veljača
Br. 2 travanj
Br. 3 svibanj
Br. 4 srpanj
Br. 5 listopad
Br. 6 prosinac

“MESO” se tiska u punom coloru.
Časopis se distribuira na području Republike Hrvatske i u svim susjednim zemljama te se na bazi razmjene i pretplate čita i u većim europskim zemljama kao i u najrazvijenijim zemljama svijeta.

Časopis se financira prodajom putem pretplate, oglašavanjem i potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.